5 spørsmål til Vings miljøsjef

Hva jobber egentlig en miljøsjef i et reiseselskap med? Og burde du slutte å fly? Vi har spurt Vings bærekraftansvarlige, Kim Hansen, om det du lurer på.

···

1. Hva gjorde at du ble bevisst på de store miljøutfordringene vi ser i dag?

– Stillingen min har gitt meg en helt unik innsikt i miljøutfordringene vi står overfor, og hvor viktig det er at vi endrer adferd snart. Miljøproblemene er heldigvis langt mer innlysende for mange nå, men sånn har det ikke alltid vært.

Jeg har jobbet med miljøspørsmål i virksomheten vår i over 15 år, og det er faktisk først nå de siste årene at vi for alvor ser en positiv holdningsendring.Jeg håper og tror at vi, som et globalt fellesskap, evner å ta noen viktige grep, og etterlate enn sunn klode til etterkommerne våre.

2. Hva gjør du selv for å ta vare på miljøet, både hjemme og når du er på ferie?

– Jeg tenker på hvordan jeg påvirker miljøet hver eneste dag. Jeg og familien min forsøker å begrense avfallet vårt, og vi kildesorterer. Vi prøver å unngå matsvinn, som er en av de store synderne i miljøsammenheng, og vi har også redusert kjøttinntaket og har vegetardager.

– Når vi reiser velger vi som regel alltid klassisk charterferie når vi skal på ferie i utlandet. Det gjør vi som regel bare én gang i året.

Charterferie er utvilsomt det beste valget hvis du først skal reise med fly, for flyene er som regel alltid fulle, og det gir det laveste CO2-avtrykket per passasjerkilometer i bransjen.

– Hvis du i tillegg velger charterbuss og charterhotell, etterlater du også et vesentlig lavere avtrykk på reisemålet.

3. Hva synes du er det viktigste folk flest kan gjøre for miljøet?

– Først og fremst tror jeg at anerkjennelse og forståelse av omfanget av klima- og miljøproblemene er helt avgjørende. Når folk skjønner hva det betyr for jorden vår og den enkelte, så kommer evnen til omstilling helt av seg selv. Det er store, globale omstillinger som er nødvendig, men det handler også i stor grad om de små tingene hver enkelt kan gjøre.

Les også: Slik gjør du ferien din mer miljøvennlig

4. Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– Det handler mye å om å sikre at vi som virksomhet etterlever miljøkravene vi er pålagt som reisearrangør, både med tanke på lokale myndigheter og myndighetene som regulerer oss som flyoperatør. Det er mange miljøkrav å forholde seg til, for eksempel EUs system for utslippskvoter, som alle som flyr i EU må forholde seg til.

– Jobben min handler også i stor grad om å drive virksomheten vår i positiv retning når det kommer til miljø- og klimahensyn. At vi nylig lanserte klimakompensering for samtlige av våre flyreiser er et fantastisk eksempel på vår evne til omstilling. Det viser at vi tar dette på alvor, og det har en positiv påvirkning globalt.

Her kan du lese om Vings miljøarbeid

– Våre ansatte er også et viktig innsatsområde. Om ikke medarbeiderne våre har den samme innstillingen, viljen og engasjementet kommer vi ikke videre. Det er et strategisk mål for oss å stadig øke innsatsen og samtidig redusere påvirkningen.

5. Og så til det alle lurer på – burde vi egentlig slutte å reise med fly?

– Flytrafikken bidrar til klimapåvirkningen. Det er det ingen tvil om. Samtidig bringer flyreiser mennesker sammen, og det bidrar til økonomisk vekst og velstand i store deler av verden. Deler av verden som ikke ville hatt de samme mulighetene dersom fly ikke var et transportalternativ.

– Flyreiser er en del av fremtiden, uansett hvordan vi vrir og vender på det. Den teknologiske utviklingen er sterk, og flyprodusentene jobber hele tiden med løsninger som reduserer flyenes klimaavtrykk. På lang sikt vil vi nok få helt nye flytyper som helt eller delvis drives med alternative systemer, som strøm, eller som er laget av helt nye materialer som reduserer vekten markant.

– På litt kortere sikt er biobrensel et reelt alternativ til det tradisjonelle fossile brennstoffet. Det vil være basert på biomateriale, som olje utvunnet fra alger eller biomasse fra skog- og treproduksjon. Biobrensel kan redusere miljøpåvirkningen i stor skala, men det må utvikles noe videre før det kan tas i bruk. I Norden er man langt fremme på dette området, og det er nok også her vi kommer til å se at det tas i bruk i stor grad først. Virksomheten vår er positivt innstilt til bruk av biobrensel, og vi samarbeider blant annet med organisasjonen NISA, som jobber for en bærekraftig luftfartssektor i Norden.

Som enkeltindivid kan man selvfølgelig bidra uten å slutte og fly for godt. Det handler om å velge reisene sine med omhu.

For eksempel ved å kun fly med charterfly. Det kan utgjøre en stor forskjell, for du kan redusere avtrykket ditt med opptil 30-40 prosent, avhengig av flyoperatør.

Airbus 330-900neo NEO